گاتر رمپ

در این بخش انواع گاتر رمپ با گریل پیش ساخته چدنی و پلی آمید معرفی می شود. گاترهایی که در رمپ ورودی پارکینگ ساختمان ها و یا پارکینگ های طبقاتی تجاری – اداری کار می شوند، می بایست در کلاس مقاومت وزنی C250-HD باشند. رمپ پارکینگ پر ترددترین نقطه ی پارکینگ بوده و در صورتی که اتومبیل در شیب قرار بگیرد، نیروی بیشتری به گریل و گاتر رمپ وارد می شود. از اینرو مقاوم ترین مدلها از سری محصولات نیکول فرانسه برای این کاربری پیشنهاد می گردد.


نمایش 2 نتیجه